Partners

Vrijopnaam.jpg

Vrijopnaam

Energieleverancier Vrijopnaam maakt het voor iedere consument bereikbaar, betaalbaar en financieel aantrekkelijk om te participeren in een zonnepark. Onder andere via een Paneelopnaam, een zonnepaneel in één van de zonneparken van Vrijopnaam, kan iedereen eenvoudig zijn eigen stroom opwekken.

Gemeente Etten Leur_website.png

Gemeente Etten-Leur

Zonnepark A58 draagt bij aan verschillende doelen van de gemeente zoals genoemd in haar ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016 – 2018’. Onder meer om in 2050 te komen tot een algehele klimaat neutrale gemeente (CO2-reductie).

Greenspread-Brabant-cmyk_website.png

Greenspread Brabant

Greenspread Brabant, een samenwerkingsverband tussen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Greenspread, biedt gemeenten een totaal-oplossing. Zij neemt de ontwikkeling, financiering en exploitatie van zonne-energiesystemen voor haar rekening.

Logo-Provincie-Noord-Brabant_website.png

Provincie Noord-Brabant

De provincie is relevant voor kennisuitwisseling en mogelijke samenwerking om de ecologische zone in en rond het zonnepark A58 aan te laten sluiten bij de ecologische verbindings-zones die ontwikkeld zijn of worden in de nabije omgeving van het project.

duursaaam ettenleur_website.png

DuurSaam Etten-Leur

DuurSaam Etten-Leur is een onafhankelijk netwerk van betrokken inwoners uit Etten-Leur. Deze zijn verenigd en hebben als doel om de bebouwde omgeving in Etten-Leur maximaal te verduurzamen. DuurSaam wilt in 2020 in Etten-Leur 20% duurzame energie opgewekken.

Rijkswaterstaat_website.png

Rijkswaterstaat

De veiligheid van weggebruikers staat voorop en daarom worden relevante keuzes in de ontwerpfase afgestemd met Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze van materiaal en opstelling van de panelen.