Het project

Overzicht zonnepark A58

Aan de Rijksweg A58 bij Etten-Leur is een zonnepark van ruim drie hectare gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf en Greenspread Brabant B.V. sloten hiervoor op 21 januari 2019 een overeenkomst. Het zonnepark, bestaande uit bijna 6.300 zonnepanelen, zal genoeg duurzame energie produceren voor ongeveer 850 huishoudens.

 

 

 

Bijdrage aan realisatie duurzaamheidsdoelstellingen

Met een vermogen van drie megawatt levert het project een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheiddoelstelling van de gemeente Etten-Leur. Het park is voorzien aan de noordzijde van rijksweg A58, op de geluidswal tussen de afslagen Etten-Leur-Zuid en Etten-Leur. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Etten-Leur.

 

Greenspread en energieleverancier Vrijopnaam

Greenspread Brabant B.V. (bestaande uit Scholt Business Strategy B.V., Renewable Capital B.V. en Energiefonds Brabant B.V.) scoorde het beste op de door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden en eisen en gaat het zonnepark ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Energieleverancier Vrijopnaam levert de opgewekte stroom uit het park aan inwoners en bedrijven in Etten-Leur en biedt samen met Greenspread mogelijkheden voor lokale participatie.

 

Voorwaarden en eisen aanleg en exploitatie zonnepark

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde, via Biedboek.nl, de aarden geluidswal beschikbaar voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark. Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak met een beschrijving van de maatschappelijke meerwaarde en de inpassing van het zonnepark in de omgeving en het landschap.

A58.png